SC SANOCARE SRL ANUNTA INCHEIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Dezvoltarea Centrului Medical SANOCARE”
Codul SMIS: 116566
Beneficiar: SC SANOCARE SRL

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia)

Scopul proiectului: extinderea serviciilor prestate și creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic și gestionarea în mod eficient a resurselor, prin achiziția de echipamente de înaltă performanță utilizate în activitatea de asistență medicală specializată și prin creșterea forței de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Achiziţia de echipamente medicale, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate, recertificare sistem de management, activități de internaționalizare; – Angajarea unei persoane ce va face parte dintr-o categorie defavorizata.

Rezultatele proiectului: achiziţia de echipamente medicale, achiziţia de servicii de consultanţă şi informare şi publicitate, certificarea unui sistem de management, precum şi crearea unui loc de muncă.

Impact la nivel local/regional: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea serviciilor medicale oferite; asigurarea unor servicii prompte către pacienți, evitarea întârzierilor în acordarea asistenței medicale adaptate în funcție de cazul fiecărui pacient – toate fiind posibile prin utilizarea unor echipamente performante, precum cele pe care le-am achiziţionat.

Data începerii proiectului: 20.04.2018

Perioada de implementare a proiectului: 27 de luni, respectiv între data 01.07.2017 şi data 30.09.2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.493.952,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fostde 1.098.068,44 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 933.358,17 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 164.710,27 lei).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei